PROJECTE D’EDUCACIÓ DIGITAL EN COL.LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

PROJECTE COURAGE UPF

Durant el curs escolar 2021-2022 s’inicia a CE Dolmen un programa d’educació digital en col·laboració amb el grup de recerca TIDE de la Universitat Pompeu Fabra que promou la responsabilitat i la prevenció entre usuaris de les xarxes socials i altres visitants dels entorns digitals.

Els principals objectius són:

Sensibilitzar sobre l’activitat en línia: riscos i amenaces que suposa la presència i la interacció en xarxes socials.

Promou la reflexió autocrítica dels hàbits de consum de xarxes socials i incentivar l’ús responsable a través de l’activació d’habilitats socioemocionals.

Millora de les habilitats d’autoprotecció en xarxes socials a través d ela formació en competències i la reflexió crítica dels medis digitals

– Proporcionar pautes per interactuar de forma segura en les xarxes socials.

PROJECTE COURAGE UPF

 
 
 La nostra metodologia es fonamenta en criteris de participació democràtica, en la igualtat, la llibertat i l’equitat.
  • Col·laboració plural i activa d’alumnes, famílies i personal del centre.
  • L’educació per a la conservació del medi ambient, la sostenibilitat i la solidaritat impregnen tots els processos acadèmics.
  • Tracte personalitzat que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats de cada alumne.

Molt a prop teu: qualitat, formació i experiència.

Gaudeix estudiant!