TEASPILS: PROMOVENT CONSCIÈNCIA AMBIENTAL A TRAVÉS DE JARDINERES INTEL·LIGENTS

PROJECTE EUROPEU TEASPILS

L’alumnat de primer de batxillerat científic participen en el projecte europeu TEASPILS (Teaching Environmental Awareness with Smart Planters in Learning Spaces), juntament amb altres escoles arreu d’Europa. El grup de recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE) de la Universitat Pompeu Fabra ha ofert al nostre centre participar en una prova pilot de jardineres intel·ligents per fomentar la consciència d’alumnat i professorat sobre els problemes ambientals, així com dels efectes de les plantes en l’aprenentatge i la comunitat de l’aula.

En els mesos vinents arribaran al centre dispositius Smarth Spike que permetran a l’alumnat fer un seguiment del creixement de les plantes i estudiar els factors antropogènics que el determinen. 

 

 

PROJECTE D’EDUCACIÓ DIGITAL EN COL.LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

PROJECTE COURAGE UPF

Durant el curs escolar 2021-2022 s’inicia a CE Dolmen un programa d’educació digital en col·laboració amb el grup de recerca TIDE de la Universitat Pompeu Fabra que promou la responsabilitat i la prevenció entre usuaris de les xarxes socials i altres visitants dels entorns digitals.

Els principals objectius són:

Sensibilitzar sobre l’activitat en línia: riscos i amenaces que suposa la presència i la interacció en xarxes socials.

Promou la reflexió autocrítica dels hàbits de consum de xarxes socials i incentivar l’ús responsable a través de l’activació d’habilitats socioemocionals.

Millora de les habilitats d’autoprotecció en xarxes socials a través d ela formació en competències i la reflexió crítica dels medis digitals

– Proporcionar pautes per interactuar de forma segura en les xarxes socials.

PROJECTE COURAGE UPF

 
 
 La nostra metodologia es fonamenta en criteris de participació democràtica, en la igualtat, la llibertat i l’equitat.
  • Col·laboració plural i activa d’alumnes, famílies i personal del centre.
  • L’educació per a la conservació del medi ambient, la sostenibilitat i la solidaritat impregnen tots els processos acadèmics.
  • Tracte personalitzat que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats de cada alumne.

Molt a prop teu: qualitat, formació i experiència.

Gaudeix estudiant!